Politica de confidențialitate


Declarație de confidențialitate

Lee Hecht Harrison respectă confidențialitatea dvs. și respectă legile aplicabile cu privire la protecția datelor atunci când procesează datele dvs. cu caracter personal. Acest Acord de confidențialitate descrie modul în care Lee Hecht Harrison ("LHH" sau "noi", "nouă", sau "al nostru") procesează datele dvs. cu caracter personal în raport cu serviciile. Lee Hecht Harrison este Controlorul de date pentru datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm în scopul furnizării serviciilor și își are sediul social înregistrat la: [CAREER SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL, str. Moise Nicoară nr. 37, sector 3, București, România].

Termeni care necesită clarificare (Definiții)

 • Date cu caracter personal înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special cu referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane fizice.
 • "Categorii speciale" înseamnă date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea datelor genetice, datelor biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date referitoare la sănătate sau date referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice"

Ce colectăm de la alții despre dvs.

Prelucrarea

În cazul în care angajatorul sau fostul dvs. angajator ne solicită să vă invităm să beneficiați de serviciile noastre, am putea colecta de la acest angajator sau fost angajator numele dvs. complet, numărul dvs. de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală și alte informații de contact.

Atunci când angajatorul sau fostul dvs. angajator ne solicită să vă invităm să beneficiați de serviciile noastre, un astfel de angajator sau fost angajator ne poate expedia informațiile care vi se atribuie de la un astfel loc de muncă, cum ar fi denumirea funcției, departamentul / unitatea / secția, responsabilitățile, salariul, numărul de identificare al angajatorului sau fostului angajator, adresa de e-mail de serviciu și/sau personală, nr. de telefon mobil, genul, data nașterii sau alte informații de identificare legate de locul de muncă.

Scopul

Noi prelucrăm aceste informații pentru a vă putea contacta în vederea discutării despre serviciile noastre și pentru a stabili o evidență a activităților aferente eligibilității dvs. pentru astfel de servicii.

Utilizăm aceste informații pentru a putea crea o evidență a activităților aferente serviciilor disponibile pentru dvs. sau care vă sunt furnizate, și pentru a vă identifica și a vă distinge cu ajutorul parametrilor care ar putea fi valoroși în raportarea remisă fostului dvs. angajator sau angajatorului. Este în interesul nostru legitim de afaceri de a crea o evidență a activității dvs. cu scopul de a gestiona serviciile și de a ține evidența activităților aferente serviciilor.

Baza legala

Este în interesul nostru legitim de afaceri să folosim aceste informații pentru a stabili o evidență a activităților aferente eligibilității dvs. pentru acest serviciu și pentru a vă contacta și discuta despre serviciile pe care sunteți îndreptățiți să le primiți.

Este în interesul nostru legitim de afaceri de a crea o evidență a activității dvs. cu scopul de a gestiona serviciile și de a ține evidența activităților aferente serviciilor.

Ce colectăm de la dumneavostră

Prelucrarea

Colectăm numele dvs. complet, adresa personală de e-mail, numărul de telefon, adresa poștală și alte informații de contact.

Colectăm numele dvs. complet și adresa de email.

Colectăm resume-ul / CV-ul dvs. cu toate atributele textuale, vizuale, foto și altele pe care le furnizați în mod voluntar. NOTĂ: Atunci când ne furnizați categorii speciale de date aferente resume-ului / CV-ului dvs., ne acordați consimțământul pentru a prelucra astfel de informații legate de resume-ul / CV-ul dvs.

Colectăm orice informații, pe care o împărtășiți cu noi în scris, verbal sau în alt mod aferente serviciilor care pot include, dar nu se limitează la opinia dvs., aptitudinile profesionale, obiectivele, abilitățile dorite, pozițiile dorite, și altele pe orice suport inclusiv însă fără să se limiteze la comentarii, corespondență, e-mailuri, apeluri telefonice, texte și postări în cadrul portalurilor noastre online.

În cazul în care participați la cursurile audio și/sau video de pregătire în vederea interviului de angajare, noi colectăm materialele dvs. audio și / sau video legate de interviu și răspunsurile la acesta.

Colectăm răspunsurile dvs. și rezultatele oricăror evaluări și testări în cazul în care le efectuați utilizând serviciile oferite.

Colectăm vârsta, genul, data nașterii și locația atunci când efectuați o evaluare sau testare.

În cazul în care vă oferiți voluntar să luați parte la un sondaj de satisfacție, vom colecta răspunsurile la un astfel de sondaj.

Scopul

Prelucrăm aceste informații pentru a comunica cu dvs. și pentru a vă trimite actualizări și informații despre serviciile pe care le primiți.

Prelucrăm aceste informații pentru a configura datele de autentificare pentru dvs. pentru portalurile de servicii, dacă acestea sunt furnizate ca parte a serviciilor dvs

Prelucrăm aceste informații pentru a putea analiza abilitățile, experiența de muncă, capacitățile dvs. și alți factori legați de competitivitatea dvs. aferentă locurilor de muncă și de a oferi servicii de optimizare a CV-ului.

Prelucrăm această informație pentru a ține o evidență a serviciilor care v-au fost prestate și a informațiilor pe care le-ați furnizat pentru a asigura calitatea serviciilor de care beneficiați și pentru a ține o evidență de monitorizare a progresului.

Colectăm aceste date pentru a vă ajuta să vă pregătiți pentru interviu și pentru a analiza răspunsurile dvs. în vederea îmbunătățirii abilităților de interviu.

Noi prelucrăm aceste informații pentru a procesa rezultatele răspunsurilor dvs. și, dacă este cazul, pentru a vă oferi un feedback cu privire la rezultate.

Colectăm aceste date pentru a cerceta și evalua în permanență valabilitatea instrumentelor de evaluare și testare.

Prelucrăm aceste informații pentru a obține un feedback cu privire la modul în care putem să optimizăm serviciile noastre.

Baza legala

Este în interesul nostru legitim de afaceri să dispunem de mai multe informații privind datele de contact pentru a vă putea contacta în legătură cu serviciile oferite.

Este în interesul nostru legitim de afaceri să colectăm aceste informații cu scopul de a asigura accesul autorizat și cotrolat la portal și a păstra integritatea și securitatea datelor stocate în sistemele noastre. Mai mult, aceste date sunt necesare pentru a stabili raporturi contractuale cu dvs. în ceea ce privește utilizarea portalului nostru.

Necesitatea prestării serviciilor.

Necesitatea prestării serviciilor. Este în interesul nostru legitim de afaceri să monitorizăm serviciile pentru scopurile de asigurare a calității.

Necesitatea prestării serviciilor. Este în interesul nostru legitim să colectăm această informație pentru a furniza serviciile contractate.

Necesitatea prestării serviciilor.

Este în interesul nostru legitim de afaceri să putem analiza eficacitatea și eficiența instrumentelor noastre de evaluare și testare și să ne asigurăm că acestea oferă o analiză valabilă.

În cazul în care vă oferiți voluntar să luați parte la acest sondaj, este în interesul nostru legitim de afaceri să procesăm această informație pentru a evalua rezultatele acestui sondaj și de a îmbunătăți serviciile noastre.

Ce informații colectăm despre dvs. din utilizarea serviciilor oferite

Prelucrarea

Colectarea informației cu privire la activitate Colectarea informațiilor cu privire la activitățile dvs. din cadrul serviciilor inclusiv timpul petrecut online, clicurile pe anumite pagine și numărul total de clicuri pe portaluri, activitățile dvs. pe portalurile de servicii online, dacă acestea vă sunt furnizate, cât timp vă aflați pe o pagină dintr-un portal sau pe o secțiune dintr-un portal, numărul de sesiuni de instruire, evaluări și alte instrumente de auto-îmbunătățire și analiză în care ați fost implicat, întrunirile dvs., instruirea obținută, comunicarea cu noi, câte interviuri v-au fost oferite, câte interviuri ați acceptat, câte informații despre locul de muncă care vă interesează v-au fost oferite dvs. și alte aspecte ale experienței dvs. de utilizare a serviciilor.

Colectarea informației tehnice: Este posibil să colectăm în mod automat anumite informații tehnice și de utilizare de pe computerul sau dispozitivul dvs. mobil în cazul în care dvs. vă conectați sau utilizați serviciile noastre online. Noi colectăm: informații cu privire la modelul dispozitivului dvs. mobil, locația geografică, versiunea de software, sistemul de operare și starea rețelei; informații despre cum și când utilizați serviciile noastre online și / sau computerul sau dispozitivul mobil (de exemplu, cât timp petreceți pe fiecare pagină a serviciilor noastre online și cum navigați în cadrul serviciilor noastre online), alte statistici de utilizare.

Scopul

Noi procesăm aceste date comportamentale cu privire la utilizarea de către dvs. a serviciilor oferite având în vedere realizarea unui profil care să asigure calitatea serviciilor prestate dvs.

Noi prelucrăm aceste informații pentru a vă permite să utilizați serviciile noastre online, pentru a analiza utilizarea de către dvs. a serviciilor noastre online și pentru optimizarea produselor și a serviciilor noastre.

Baza legala

Este în interesul nostru legitim de a asigura monitorizarea serviciilor noastre în scopul asigurării calității.

Este în interesul nostru legitim de afaceri să utilizăm datele dvs. cu caracter personal în acest scop pentru a optimiza experiențele noastre aferente serviciilor oferite

Ce informații colectăm în cazul solicitat prin lege (pentru rezidenții Uniunii Europene)

Prelucrarea

Dacă sunteți un rezident al Uniunii Europene și primiți servicii în UE, s-ar putea să fie necesar să colectăm unele sau toate informațiile din următoarele: data nașterii, vârsta, locația și genul.

În cazul în care sunteți un rezident al Uniunii Europene și primiți servicii în UE și în cazul în care este impus prin lege sau din cauza legii aplicabile astfel de informații sunt direct legate de serviciile furnizate, am putea colecta unele sau toate informațiile următoare: statutul dvs. social, gradul de invaliditate și numărul de copiii în familia dvs.

Dacă sunteți rezident al Uniunii Europene și primiți servicii în UE, s-ar putea să fie impus prin reglementările guvernamentale aplicabile să colectăm și să furnizăm statutul dvs. de imigrant și / sau numărul dvs. de identificare eliberat de autoritățile instituite de guvern.

Scopul

Noi prezentăm rapoarte către guvern în cazul în care acestea sunt solicitate de legislația aplicabilă.

Scopul prelucrării acestor informații este de a satisface cerințele legale și / sau de a vă oferi consultanță adecvată care face parte din serviciile care necesită aceste contribuții.

Colectăm această informație doar în cazul în care este impusă de jurisdicția guvernamentală în care locuiți și unde primiți serviciile.

Baza legala

Baza legală este de a respecta obligațiile legale, dacă acest lucru este prevăzut de lege.

Baza legală este de a respecta obligațiile legale, dacă acest lucru este prevăzut de lege. În cazul în care este direct relevant în baza legii, baza legală este aceea că aceste informații sunt necesare pentru prestarea serviciilor

Baza legală este o cerință legală.

Ce informații furnizăm angajatorului/fostului angajator despre dvs.

Prelucrarea

Dacă serviciile vă sunt furnizate de către angajatorul sau fostul dvs. angajator, am putea furniza angajatorului sau fostului dvs. angajator următorul raport cu privire la utilizarea serviciilor de către dvs.: data de începere și data de încheiere a serviciului, utilizarea de către dvs. a activităților din cadrul serviciilor disponibile dvs., numărul de interviuri de angajare pe care le-ați primit, satisfacția dvs. referitoare la servicii, în cazul în care ne furnizați aceste date în cadrul unui sondaj voluntar și tipul dvs. de tranziție după ce serviciu a fost finalizat. Notă: În cazul în care dvs. sunteți înscris într-un program confidențial de consultanță ca parte a separării dvs. voluntare sau a serviciului de tranziție de carieră ce implică demisia voluntară, noi nu vom furniza angajatorului dvs. niciun fel de date cu caracter personal despre dvs. sau despre utilizarea de către dvs. a serviciilor oferite.

Scopul

Colectăm aceste informații și le raportăm foștilor angajatori sau angajatorilor doar în cazul în care aceștia au achitat o parte din serviciile dvs. pentru a demonstra acestora că ați beneficiat de serviciile pentru care au plătit.

Baza legala

Este în interesul nostru legitim de afaceri să demonstrăm clienților valoarea serviciilor pentru care plătesc.

În care alte circumstanțe dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?

Vezi secțiunea "În care circumstanțe dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?"

Servicii de dezvoltarea talentelor (servicii de dezvoltare a carierei furnizate de angajator).

Autoevaluări aferente dezvoltării carierei (În cazul în care primiți aceste servicii în Uniunea Europeană, consultați avizul de confidențialitate a angajatorului dvs.)

Ce colectăm de la alții despre dvs.

Prelucrarea

Atunci când angajatorul dvs. ne invită să vă furnizăm servicii, colectăm de la angajator dvs. numele dvs. complet și detaliile de contact aferente locului de muncă cum ar fi adresa dvs. de e-mail de serviciu sau personală.

Atunci când angajatorul dvs. ne solicită să vă invităm să beneficiați de serviciile noastre, angajatorul dvs. ne poate expedia informațiile despre dvs. care sunt legate de locul de muncă, cum ar fi denumirea postului, departamentul / unitatea / secția, sarcinile, numărul de identificare al angajatorului sau a fostului angajator sau alte informații de identificare aferente locului de muncă.

Scopul

Colectăm aceste informații pentru a stabili vechimea în muncă a dvs. și pentru a face pregătiri în vederea furnizării serviciilor care vă vor ajuta.

Utilizăm aceste informații pentru a crea o evidență unică a activităților din cadrul serviciilor disponibile pentru dvs. sau care vă sunt furnizate, pentru a pregăti tipul de servicii pentru dvs. și pentru a raporta angajatorului dvs. cu privire la utilizarea de către dvs. a serviciilor alocate.

Baza legala

Necesitatea prestării serviciilor.

Este interesul nostru legitim de afaceri de a stabili o evidență unică a activităților dvs. pentru a gestiona serviciile și prezenta factura și raportul clientului care plătește pentru serviciile solicitate.

Ce colectăm de la dumneavostră

Prelucrarea

Colectăm răspunsurile și rezultatele evaluărilor dvs. Rețineți că nu vom distribui niciodată răspunsurile sau rezultatele evaluării angajatorului dvs. fără consimțământul dvs. prealabil.

Colectăm comunicările cu dvs. în legătură cu prestarea serviciilor.

Scopul

Colectăm această informație pentru a presta serviciile stabilite.

Colectăm aceste notițe pentru a ține o evidența a serviciilor efectuate.

Baza legala

Necesitatea prestării serviciilor.

Necesitatea prestării serviciilor. În plus, este în interesul nostru legitim de afaceri de a ține o evidența a comunicărilor noastre în scopurile ce țin de asigurarea calității.

Ce informații colectăm despre dvs. din utilizarea serviciilor noastre

Prelucrarea

Este posibil să colectăm în mod automat anumite informații tehnice și de utilizare de pe computerul sau dispozitivul dvs. mobil în cazul în care dvs. vă conectați sau utilizați serviciile noastre online. Colectăm: informații cu privire la modelul dispozitivului dvs. mobil, locația geografică, versiunea de software, sistemul de operare și starea rețelei; informații despre cum și când utilizați serviciile noastre online și / sau computerul sau dispozitivul mobil (de exemplu, cât timp petreceți pe fiecare pagină a serviciilor noastre online și cum navigați în cadrul serviciilor noastre online), alte statistici de utilizare.

Scopul

Prelucrăm aceste informații pentru a vă permite să utilizați serviciile noastre online, pentru a analiza utilizarea de către dvs. a serviciilor noastre online și pentru optimizarea produselor și a serviciilor.

Baza legala

Este în interesul nostru legitim de afaceri să utilizăm datele dvs. cu caracter personal în acest scop pentru a optimiza experiențele aferente serviciilor noastre.

În care alte circumstanțe dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?

Vezi secțiunea "În care circumstanțe dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?"

Seminare (În cazul în care beneficiați de aceste servicii în Uniunea Europeană, consultați avizul de confidențialitate al angajatorului dvs.)

Ce colectăm de la alții despre dvs.

Prelucrarea

Atunci când angajatorul dvs. ne invită să vă prestăm servicii, este posibil să colectăm de la angajatorul dvs. numele dvs. complet și detalii de contact de la locul dvs. de muncă, cum ar fi adresa dvs. de email.

Scopul

Colectăm aceste informații pentru a stabili vechimea dvs. în muncă și pentru a face pregătiri în vederea furnizării serviciilor ce vin în sprijinul dvs.

Baza legala

Este interesul nostru legitim de afaceri (și în interesul comercial legitim al clienților noștri) de a crea o evidență a activităților dvs. cu scopul de a gestiona serviciile și a comunica cu dvs. despre aceste servicii. Mai mult decât atât, este necesar pentru prestarea serviciilor.

Ce colectăm de la dumneavostră

Prelucrarea

Atunci când angajatorul dvs. ne invită să vă prestăm servicii, am putea colecta lista de prezență a dvs. la seminar/e.

Scopul

Colectăm aceste informații pentru a prezenta angajatorului dvs. dovezi aferente serviciilor prestate dvs. și pentru a le oferi informații despre persoanele care au participat la seminariile respective.

Baza legala

Este interesul nostru legitim de afaceri de a stabili o evidență unică a activităților dvs. pentru a gestiona serviciile și prezenta factura și raportul clientului care plătește pentru servicii.

Ce informații colectăm despre dvs. din utilizarea serviciilor

Prelucrarea

În cazul în care seminarul este realizat virtual, este posibil să colectăm automat anumite informații tehnice și de utilizare de pe computerul dvs. sau de pe dispozitivul dvs. mobil dacă utilizați serviciile noastre online. Noi colectăm: informații cu privire la modelul dispozitivului dvs. mobil, locația geografică, versiunea de software, sistemul de operare și starea rețelei; informații despre cum și când utilizați serviciile noastre online și / sau computerul sau dispozitivul mobil (de exemplu, cât timp petreceți pe fiecare pagină a serviciilor noastre online și cum navigați în cadrul serviciilor noastre online), alte statistici de utilizare.

Scopul

Prelucrăm aceste informații pentru a vă permite să utilizați serviciile noastre online, pentru a analiza utilizarea de către dvs. a serviciilor noastre online și pentru optimizarea produselor și a serviciilor.

Baza legala

Este în interesul nostru legitim de afaceri să utilizăm datele dvs. cu caracter personal în acest scop pentru a optimiza experiențele noastre aferente serviciilor.

În care alte circumstanțe dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?

Vezi secțiunea "În care circumstanțe dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?"

Dezvoltarea capacităților de lider și coaching

Ce colectăm de la alții despre dvs.

Prelucrarea

Atunci când angajatorul dvs. ne invită să vă furnizăm servicii, colectăm de la angajator dvs. numele dvs. complet și detaliile de contact aferente locului de muncă cum ar fi adresa dvs. de e-mail.

Atunci când angajatorul dvs. ne solicită să vă invităm să beneficiați de serviciile noastre, angajatorul dvs. ne poate expedia informațiile despre dvs. care sunt legate de locul de muncă, cum ar fi denumirea postului, departamentul / unitatea / secția, sarcinile, numărul de identificare al angajatorului sau a fostului angajator sau alte informații de identificare aferente locului de muncă.

Angajatorul dvs. poate prezenta informații suplimentare despre funcția dvs. și poziția actuală, precum și informații referitoare la modul în care ați putea beneficia la maxim de instruire, precum și alte informații care ar putea fi relevante pentru serviciile dvs.

Scopul

Colectăm aceste informații pentru a stabili vechimea în muncă a dvs. și pentru a face pregătiri în vederea furnizării de servicii care vă vor ajuta.

Utilizăm aceste informații pentru a putea crea o evidență unică a activităților din cadrul serviciilor disponibile dvs. sau care vă sunt furnizate dvs. pentru a pregăti serviciile pentru dvs. și pentru a expedia o factura generală angajatorului dvs. pentru serviciile prestate sau care vă vor fi furnizate.

Scopul procesării acestor informații este de a analiza informațiile despre statutul dvs., care sunt relevante pentru instruirea de care veți beneficia.

Baza legala

Necesitatea prestării serviciilor.

Este interesul nostru legitim de afaceri de a stabili o evidență unică a activităților dvs. pentru a gestiona serviciile și prezenta factura și raportul clientului care plătește pentru servicii.

Necesitatea prestării serviciilor.

Ce colectăm de la dumneavostră

Prelucrarea

Dacă dvs. luați parte la evaluări sau testări ca parte a acestor servicii, colectăm răspunsurile și rezultatele evaluării și testării, în cazul în care acestea sunt parte a serviciilor. Rețineți că nu vom distribui niciodată răspunsurile sau rezultatele evaluării dvs. angajatorului dvs. dacă nu ne acordați consimțământul expres pentru aceasta.

Scopul

Colectăm aceste notițe pentru a furniza o evidență a conversațiilor, a scopurilor și a aspectelor legate de progresul dezvoltării carierei dvs.

Baza legala

Necesitatea prestării serviciilor.

Ce informații colectăm despre dvs. din utilizarea dvs. a serviciilor

Prelucrarea

În cazul în care serviciile dvs. includ accesul la vreun portal sau sistem, am putea colecta automat anumite informații tehnice și de utilizare de pe computerul dvs. sau de pe dispozitivul dvs. mobil dacă utilizați serviciile noastre online. Colectăm: informații cu privire la modelul dispozitivului dvs. mobil, locația geografică, versiunea de software, sistemul de operare și starea rețelei; informații despre cum și când utilizați serviciile noastre online și / sau computerul sau dispozitivul mobil (de exemplu, cât timp petreceți pe fiecare pagină a serviciilor noastre online și cum navigați în cadrul serviciilor noastre online), alte statistici de utilizare.

Scopul

Prelucrăm aceste informații pentru a vă permite să utilizați serviciile noastre online, pentru a analiza utilizarea de către dvs. a serviciilor noastre online și pentru optimizarea produselor și a serviciilor noastre.

Baza legala

Este în interesul nostru legitim de afaceri să utilizăm datele dvs. cu caracter personal în acest scop pentru a optimiza experiențele noastre aferente serviciilor.

Ce informații distribuim angajatorului dvs. și terțelor părți?

Prelucrarea

Vom distribui actualizările generale cu privire la etapele/ progresele înregistrate, cum ar fi finalizarea evaluării, terminarea întrunirii, etc.

În cazul în care ne acordați consimțământul dvs. expres, am putea distribui angajatorului dvs. temele cursului de instruire, obiectivele de dezvoltare, actualizările de progres și observațiile.

În cazul în care serviciile implică cursuri de instruire, am putem dezvălui numele dvs., denumirea funcției, datele de realizare a cursului de instruire și numărul de ore ale cursului respectiv, precum și numele instructorului dvs. terțelor părți, consiliilor de certificare pentru instruire.

Scopul

Distribuim această informație pentru a demonstra clientului că serviciile contractate se prestează și se află în desfășurare.

Distribuim acest lucru pentru a oferi angajatorului dvs. o idee generală despre ce obțin ei în materie de valoare a serviciilor prestate și evoluția acestora.

Procesăm aceste informații, deoarece este necesar ca instructorii noștri să-și mențină certificările de coaching pentru a raporta comisiilor de certificare cu privire la activitățile lor de coaching.

Baza legala

Este interesul nostru legitim de afaceri să informăm clientul cu privire la faptul că serviciile sunt în curs de desfășurare.

Baza legală pentru dezvăluirea acestora reprezintă consimțământul dvs.

Baza legală este consimțământul dvs.

În care alte circumstanțe dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?

Vezi secțiunea "În care circumstanțe dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?"

Acordul de confidențialitate

Lee Hecht Harrison LLC (“LHH LLC”) localizat în Statele Unite, respectă Cadrul Acordului de confidențialitate al U.E. - S.U.A și al Elveției - S.U.A după cum este stabilit de Departamentul de Comerț al Statelor Unite privind colectarea, utilizarea și păstrarea datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană și Elveția, respectiv, în Statele Unite ale Americii. LHH LLC a declarat Departamentului de Comerț că aceasta aderă la principiile Acordului de confidențialitate. Pentru a afla mai multe informații cu privire la programul aferent Acordului de confidențialitate și pentru a vizita pagina noastră de certificare, accesați https://www.privacyshield.gov/.

În conformitate cu principiile Acordului de confidențialitate al U.E. - S.U.A și Elveției - S.U.A, LHH LLC se angajează să soluționeze reclamațiile legate de confidențialitatea dvs. și de colectarea sau utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal. Persoanele din Uniunea Europeană sau din Elveția care au întrebări sau reclamații cu privire la această politică de confidențialitate trebuie să contacteze inițial LHH LLC la adresa: privacy@lhh.com.

LHH s-a angajat în continuare să direcționeze reclamațiile nesoluționate privind confidențialitatea ce implică Acordul de confidențialitate al U.E. - S.U.A și Elveției - S.U.A unui mecanism independent de soluționare a litigiilor, BBB EU PRIVACY SHIELD, furnizor non-profit de soluționare alternativă a litigiilor situat în Statele Unite și operat de Council of Better Business Bureaus. În cazul în care nu primiți confirmarea în timp util cu privire la reclamația dvs. sau dacă reclamația dvs. nu este tratată în mod satisfăcător, vă rugăm să vizitați http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ pentru mai multe informații și pentru a depune o plângere.

Rețineți că, în cazul în care plângerea dvs. în legătură cu Acordul de confidențialitate nu este soluționată prin canalele indicate anterior, în circumstanțe limitate, poate fi disponibilă opțiunea arbitrajului obligatoriu în cadrul Comitetului pentru Acordul de confidențialitate.

Utilizarea informației dvs. cu caracter personal:
Consultați secțiunea "Ce date cu caracter personal procesăm, în ce scop și (pentru Uniunea Europeană) care este baza legală?"

Accesul la datele dvs. cu caracter personal:
LHH recunoaște că persoanele fizice din U.E. și Elveția au dreptul să acceseze datele cu caracter personal pe care le păstrăm despre aceștia. O persoană fizică din U.E. sau Elveția care dorește să acceseze sau să corecteze, modifice date incorecte, ar trebui să expedieze o solicitare adresată LHH la privacy@lhh.com. În cazul în care ni se solicită să ștergem anumite date, veți primi un răspuns într-un interval de timp rezonabil, în conformitate cu obligațiile care decurg din legislație și din Cadrul Acordului de confidențialitate.

Suntem în drept să solicităm și să primim verificarea identității dvs. pentru a procesa solicitarea dvs.

Colectarea informațiilor dvs. ca urmare a aplicării legislației

Am putea fi obligați să divulgăm datele cu caracter personal ale unei persoane ca răspuns la o solicitare legală din partea autorităților publice, inclusiv în scopul respectării cerințelor de securitate națională sau de aplicare a legislației.

Evidența transferurilor ulterioare ale informației dvs. cu caracter personal

Este posibil să împărtășim terțelor părți informațiile pe care le colectăm, după cum este detaliat în secțiunea "În care circumstanțe dezvăluim datele cu caracter personal?" În orice caz, dacă transferăm informațiile dvs. ulterior către terți, vom deține contracte cu acele terțe părți care să le restricționeze accesul și prelucrarea acestora în conformitate cu Principiile respective. În cazul în care Principiile impun acest lucru, vă vom oferi opțiunea de a renunța și / sau de a alege să distribuiți datele dvs. cu caracter personal terțelor părți. Veți putea exercita această alegere prin diferite mecanisme, în funcție de circumstanțe. Dvs. ne puteți informa cu privire la alegerea dvs. contactându-ne la privacy@lhh.com. Însă, în anumite circumstanțe, ați putea, de asemenea, să ne informați cu privire la alegerea dvs. prin intermediul opțiunilor de configurare a site-ului sau prin procesul de înregistrare, dacă este cazul.

În cazul transferului ulterior către terțe părți al datelor persoanelor fizice din U.E. sau Elveția în temeiul Acordului de confidențialitate al U.E. - S.U.A. sau al Elveției - S.U.A suntem potențial responsabili, cu excepția cazului în care demonstrăm că nu suntem responsabili pentru evenimentul care a provocat daunele.

Comisia Federală de Comerț:
Lee Hecht Harrison, LLC se supune competențelor de investigare și de executare ale Comisiei Federale de Comerț a Statelor Unite (FTC).

Politica de cookie-uri

Consultați Politica noastră de cookie-uri incorporată în acest Acord de confidențialitate: link-ul

Sunt datele dvs. cu caracter personal utilizate în scopuri de marketing?

Nu distribuim informațiile dvs. unor terțe părți în scopurile lor de marketing direct și vom folosi datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct doar în cazul în care dvs. acordați consimțământul explicit pentru aceasta. În cazul în care ne acordați consimțământul explicit, dvs. aveți dreptul să-l retrageți. Vă puteți retrage consimțământul acordat, vizitând portalul de servicii în cazul în care acesta este furnizat pentru serviciile dvs. sau prin expedierea unui mesaj. Aflați cum puteți să ne expediați un mesaj consultând secțiunea 'Contactați-ne’.

Portalurile nu reacționează la mesajul "Nu urmăriți"

Portalurile care fac parte din serviciile dvs. nu reacționează la opțiunile browser-ului de a nu urmări.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât dvs. utilizați oricare din serviciile LHH. Dacă serviciul dvs. include servicii Alumni (Servicii de tranziție a carierei - întrebați consultantul dvs.), atunci după finalizarea serviciului dvs. de bază, criteriile pe care le vom folosi pentru păstrarea datelor dvs. cu caracter personal în sistemul de producție live sunt ceea ce este necesar pentru dvs. pentru a utiliza la etapa serviciului Alumni, dacă există, în raport cu oferta sa specifică de servicii disponibilă. Dacă nu utilizați nici o parte a serviciilor Alumni pentru o perioadă consecutivă de 18 luni, datele dvs. personale vor fi șterse din sistemul de producție live și nu veți mai avea acces la acest tip de servicii. După ce datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru orice alte servicii, vom șterge datele dvs. cu caracter personal din mediile de producție, cu excepția păstrării datelor dvs. personale care trebuie păstrate conform legislației sau care sunt necesare pentru a demonstra că serviciile au fost prestate de către noi. Este în interesul nostru legitim să respectăm cerințele legale de păstrare și să furnizăm dovezi cu privire la furnizarea serviciilor pentru a soluționa eventualele revendicări legale. Efectuăm de asemenea o copie de rezervă pe o bandă de rezervă criptată și securizată a datelor dvs. cu caracter personale colectate pentru serviciile prestate pentru o perioadă de 7 ani, din cauza proceselor noastre de back-up în caz de dezastru și a continuității proceselor de afaceri. Este în interesul nostru legitim de afaceri să facem acest lucru pentru a păstra continuitatea afacerii și procesele de recuperare în caz de dezastru.

În care circumstanțe dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?

Serviciile de tranziție a carierei (Servicii care vă ajută să vă asigurați un loc de muncă la angajatorul dvs. sau la un alt angajator, sau vă acordă asistență în vederea realizării unei activități independente sau schimbarea unei alte cariere).

  Am putea dezvălui datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs.:
 • Persoanelor afiliate: Dezvăluim datele dvs. cu caracter personal afiliaților noștri pentru a furniza părți ale serviciilor. De exemplu, distribuim datele dvs. cu caracter personal afiliaților noștri Lee Hecht Harrison LLC din Statele Unite. Distribuim aceste date altor afiliați și parteneri care ar putea furniza serviciile în țara de origine.
 • Licențiații LHH/Partenerii de servicii: Am putea împărtăși datele dvs. cu caracter personal licențiaților și partenerilor dacă aceștia prestează o parte din serviciile aferente dvs. Licențiații sunt terțele părți care sunt autorizate de către entitatea LHH în baza unui Acord de licență să utilizeze proprietatea intelectuală și mărcile comerciale ale entității LHH în scopul prestării serviciilor clienților entității LHH.
 • Furnizorii de servicii: Distribuim datele cu caracter personal terțelor părți, furnizori de servicii pentru a presta caracteristici suplimentare ale serviciilor noastre, cum ar fi următoarele:
  • Cursuri de formare online
  • Instrumente de evaluare și testare personală
  • Instrumente audio/vizuale aferente interviul în vederea realizării practicii de interviu
  • Baze de date premium utilizate pentru cercetarea unor subiecte sau teme relevante pentru serviciile de tranziție în carieră
  • Programarea instrumentelor în vederea unei comunicări cu instructorii, consilierii și stabilirea întrunirilor
  • Analizarea, dezvoltarea si examinarea resume-ului, etc.
  • Serviciile Web Amazon din Statele Unite stochează date cu caracter personal pentru caracteristica Ella a serviciului.
 • Furnizori de târguri virtuale: Aceste companii oferă oportunitatea de a accesa un târg de carieră online alături de potențialii angajatori.
 • Consultanți în materie de furnizori de servicii profesionale: Am putea utiliza consultanți de servicii profesionale pentru a vă oferi servicii de instruire, consiliere, consultanță aferentă resume-ului sau alte sfaturi referitoare la serviciile dvs.
 • Agenții guvernamentale/responsabile cu aplicarea legislației: În cazul în care este impus de legislația aplicabilă sau este necesar de a ne proteja pe noi sau alte persoane fizice în cazul unui litigiu sau fraudă sau activitate ilegală, am putea distribui datele cu caracter personal autorităților responsabile cu aplicarea legii, sau autorităților de stat, de reglementar sau instanțelor.
 • Comunitatea de angajare: În cazul în care acordați consimțământul dvs., vom distribui resume-ul/CV-ul dvs. pe panourile publice cu locuri de muncă și comunității de angajare cu scopul de a vă oferi posibilitatea de a fi implicați activ într-o anumită oportunitate de a face carieră. Rețineți că, comunitatea de angajare ar putea să vă contacteze utilizând informațiile de contact indicate în resume-ul/CV-ul dvs. sau din profilul dvs. plasat pe astfel de panouri. Cu toate acestea, NICIODATĂ, nici o comunitate de angajare nu ar trebui să vă ceară bani! Vă rugăm să ne contactați (consultați secțiunea Contactați-ne) în cazul în care cineva vă cere bani cu privire la servicii.
 • Comisia de certificare aferentă coaching-ului: În cazul în care serviciile se referă la Dezvoltarea capacităților de lider sau coaching, am putea dezvălui terțelor părți numele dvs., denumirea funcției, datele de petrecere a instruirii și numărul orelor de instruire, precum și numele instructorului dvs., în scopuri de certificare, cum ar fi dezvăluirea numelui dvs. și a datelor de contact și durata instruirii la care ați participat, astfel încât instructorii noștri să-și poată menține certificările în cadrul terțelor părți care sunt consiliile de certificare. Acest lucru se efectuează doar cu acordul dvs.
 • Angajatorul/Fostul angajator
  • Servicii de tranziție a carierei: Dacă serviciile vă sunt furnizate de către angajatorul sau fostul dvs. angajator, am putea furniza angajatorului sau fostului dvs. angajator următorul raport cu privire la utilizarea serviciilor de către dvs.: data de începere și data de încheiere a serviciului, utilizarea de către dvs. a activităților din cadrul serviciilor disponibile dvs., numărul de interviuri de angajare pe care le-ați primit, satisfacția dvs. referitoare la servicii, în cazul în care ne furnizați aceste date în cadrul unui sondaj voluntar și tipul dvs. de tranziție după ce serviciu a fost finalizat. Notă: În cazul în care sunteți înscris într-un program confidențial de consultanță ca parte a plecării voluntare sau a serviciului de tranziție voluntară în carieră nu vom furniza angajatorului dvs. niciun fel de date cu caracter personale despre dvs. sau despre utilizarea serviciilor dvs.
  • Servicii de dezvoltare a talentelor: Nu vom distribui rezultatele evaluării sau conversațiile aferente caoching-ului fără acordul dvs. expres.

Unde sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal? Sunt transferate datele dvs. cu caracter personal în afara Uniunii Europene?

Datele dvs. cu caracter personal vor fi procesate în țara în care primiți serviciile, țările din Uniunea Europeană, Statele Unite și în altă parte. Pentru rezidenții din Uniunea Europeană (UE), anumite zone din afara Uniunii Europene sunt considerate a avea un standard mai scăzut de protecție a confidențialității decât în UE. Cu toate acestea, toate transferurile datelor dvs. cu caracter personal vor fi efectuate țării adecvate sau în conformitate cu legislația UE. Transferurile în Statele Unite ale Americii din Uniunea Europeană sau din Elveția se efectuează în conformitate cu Cadrul Acordului de protecție a confidențialității al U.E. – S.U.A. sau al Elveției – S.U.A. (respectiv) sau cu un alt mecanism care respectă prevederile legale, pentru mai multe informații, consultați secțiunea 'Acordul de confidențialitate'.

Care sunt drepturile dvs.?

 • Dreptul de a accesa și obține o copie a datelor dvs. cu caracter personal

  Aveți dreptul să solicitați o confirmare în cazul în care procesăm oricare dintre datele dvs. cu caracter personale

 • Dreptul de a corecta datele dvs. cu caracter personal

  În cazul în care puteți demonstra că datele personale pe care le deținem despre dvs. nu sunt corecte, puteți solicita ca aceste date să fie actualizate sau corectate.

 • Dreptul de ștergere a datele dvs. cu caracter personal

  În anumite circumstanțe, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. Puteți adresa o astfel de solicitare în orice moment. LHH va evalua dacă solicitarea dvs. trebuie satisfăcută, totuși, acest drept face obiectul oricăror drepturi sau obligații legale în baza cărora am putea păstra informațiile respective. În situațiile în care, conform legii, stabilim că solicitarea dvs. de ștergere a datelor personale trebuie satisfăcută, LHH va proceda astfel fără întârzieri nejustificate. Rețineți că, odată ce datele dvs. sunt șterse - LHH s-ar putea să nu vă mai fie de folos și utilizarea serviciilor Alumni în cadrul serviciilor de tranziție a carierii pot deveni indisponibile.

 • Dreptul de a formula obiecții

  În măsura în care prelucrarea datelor dvs. se bazează pe interesele legitime ale companiei (și nu există alte motive de prelucrare) sau se referă la marketingul direct, dvs. aveți dreptul să vă opuneți prelucrării de către LHH a datelor dvs. cu caracter personal în funcție de situația dvs. individuală.

 • Dreptul de limitare a prelucrării datelor

  În anumite circumstanțe. dvs. sunteți în drept să restricționați prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

 •  Dreptul cu privire la portabilitatea datelor

  Aveți dreptul să solicitați portabilitatea oricăror date cu caracter personal (care vă vor permite să obțineți și să reutilizați datele dvs. cu caracter personal în propriile dvs. scopuri în cadrul diferitelor servicii, fără a împiedica folosirea acestora).

  În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., puteți utiliza un portal, dacă este disponibil pentru dvs., în măsura în care vă permite să exercitați astfel de drepturi sau să puteți expedia un e-mail la adresa privacy@lhh.com. Atunci când ne expediați un e-mail pentru a vă exercita drepturile dvs., am putea să solicităm să vă identificați înainte de a vă procesa solicitarea dvs.

  Ne angajăm să colaborăm cu dvs. pentru a obține o soluționare echitabilă a oricărei reclamații sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Totuși, în cazul în care considerați că nu am soluționat reclamațiile dvs., puteți contacta imediat orice autoritate responsabilă cu protecția datelor și a confidențialității din țara dvs.

Contactați-ne

În cazul în care aveți întrebări legate de prezentul Acord de confidențialitate sau doriți să contactați Ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor, vă rugăm să ne contactați prin e-mail (în engleză) la adresa privacy@lhh.com sau prin e-mail (în engleză sau în limba locală) la următoarea adresă: office@lhh.ro.

Modificări la Acordul de confidențialitate

În cazul în care actualizăm în mod substanțial prezentul Acord de confidențialitate, vă vom notifica cu privire la modificările introduse înainte ca acestea să fie aplicate. Ultima actualizare a Acordului de confidențialitate va fi indicată mai jos și vom afișa istoricul modificărilor.

ULTIMA ACTUALIZARE: 2 mai 2018