Condiții de utilizare


OBIECTUL ȘI ACCEPTAREA

Aceste condiții de utilizare („Condițiile de utilizare”) reglementează utilizarea acestui website (inclusiv accesul la acesta), operat de Lee Hecht Harrison (denumită în continuare „LHH”, „noi” sau „nouă”), inclusiv conținutul pus la dispoziție prin intermediul acestui website („website”).

Orice persoană care accesează website-ul („dvs.”) acceptă prin prezenta Condițiile de utilizare în vigoare la momentul vizitei pe website și este de acord să respecte aceste Condiții de utilizare. Aceste Condiții de utilizare pot varia din când în când și utilizarea acestui website de către dvs. face obiectul Condițiilor de utilizare curente de la data utilizării. Vă rugăm să verificați aceste Condiții de utilizare în mod regulat pentru a vă asigura că sunteți de acord cu acestea. În cazul în care nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm să nu accesați website-ul.

Conținutul pe care îl punem la dispoziție prin intermediul website-ului („Conținutul”) poate fi reglementat de condiții speciale („Condiții speciale”) pe care le acceptați de fiecare dată când accesați un astfel de conținut. În caz de conflict sau inadvertențe între conținutul acestor Condiții de utilizare și orice Condiții speciale, Condițiile speciale vor prevala asupra Condițiilor de utilizare. De fiecare dată când accesați website-ul și conținutul acestuia, acceptați aceste Condiții de utilizare și orice Condiții speciale aplicabile acelui conținut.

Website-ul nu constituie sau nu intenționează să constituie o sursă de consiliere sau o modalitate de stabilire a unei relații de afaceri de orice fel între dvs. și LHH. Accesul la website este permis temporar și ne rezervăm dreptul de a retrage sau altera Conținutul pe care îl furnizăm pe website fără preaviz. Din când în când, putem restricționa accesul la anumite părți ale Site-ului sau la întregul website-ul.

Nu avem nici o obligație să punem la dispoziție website-ul și nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, website-ul este indisponibil, total sau parțial, în orice moment sau pentru orice perioadă.

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Sunteți de acord, în mod voluntar și expres, că utilizarea website-ul de către dvs. se face sub responsabilitatea dvs. exclusivă și unică.

Sunteți responsabil/ă pentru luarea tuturor măsurilor necesare pentru a avea acces la website. De asemenea, sunteți responsabil/ă să vă asigurați că toate persoanele care accesează website-ul prin conexiunea dvs. la internet cunosc aceste Condiții de utilizare și orice Condiții speciale aplicabile și că le și respectă.

Dacă alegeți sau vi se furnizează un cod de identificare al utilizatorului, o parolă sau orice altă informație, ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații drept confidențiale și nu trebuie să le dezvăluiți niciunei terțe părți. Avem dreptul să dezactivăm orice cod de identificare al utilizatorului sau orice parolă, fie alese de dvs., fie alocate de noi, în orice moment, în cazul în care, în opinia noastră, nu ați respectat oricare dintre prevederile acestor Condiții de utilizare.

Prin accesarea website-ului, sunteți de acord că nu veți efectua niciun fel de acțiuni care ar putea prejudicia imaginea, interesele sau drepturile LHH sau cele ale oricăruia dintre afiliații noștri („Companiile grupului LHH”), care pot deteriora, face inutil sau suprasolicita website-ul sau care pot împiedica, în orice mod, utilizarea normală a lui de către alți vizitatori.

Implementăm toate măsurile de securitate rezonabile care sunt adecvate pentru detectarea existenței virușilor. Cu toate acestea, trebuie să fiți conștienți de faptul că măsurile de securitate existente pentru sistemele informatice de pe Internet nu sunt în totalitate demne de încredere și că, prin urmare, nu putem garanta lipsa unor viruși sau a oricăror altor elemente care ar putea cauza modificări ale sistemelor dvs. informatice (hardware și software) sau ale datelor și fișierelor conținute în sistemele dvs.

CONȚINUTUL

Nu suntem obligați în niciun mod să verificăm corectitudinea conținutului și nu garantăm utilitatea, exactitatea, complexitatea sau relevanța conținutului și/sau că un astfel de conținut este actualizat. Excludem în mod expres orice răspundere pentru erori sau omisiuni aferente conținutului și website-ului, cu excepția cazului în care această răspundere decurge din frauda sau reprezentarea frauduloasă din partea LHH sau pentru orice deces sau vătămări corporale provocate din cauza neglijenței noastre.

Includerea conținutului în website nu constituie, în niciun caz, furnizare de servicii de personal sau orice alt tip de servicii. LHH și companiile grupului LHH exclud în mod expres orice fel de răspundere pentru deciziile luate de dvs. pe baza conținutului.

LIPSA OFERTEI SAU SOLICITĂRII

Informațiile furnizate pe website nu constituie o ofertă sau solicitare de cumpărare sau cesiune, tranzacționare sau orice tranzacție cu orice titluri de valoare ce aparțin Adecco. Investitorii nu trebuie să se bazeze pe aceste informații în luarea deciziilor investiționale.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conținut al website-ului este fie proprietatea LHH, fie este licențiat pentru a fi utilizat de către LHH. Tot ceea ce vedeți sau citiți pe website (cum ar fi imagini, fotografii, ilustrații, texte, clipuri video și alte materiale) este protejat în întreaga lume prin legislația privind protejarea drepturilor de autor, designului, mărcii comerciale și a altor legi privind proprietatea intelectuală. Trebuie să respectați în orice moment toate drepturile de proprietate intelectuală aferente website-ului și conținutului, fie deținut de LHH, fie de oricare dintre companiile din grupul LHH, fie de o terță parte. Nu trebuie să obțineți sau să încercați să obțineți nicio parte din conținut prin alte mijloace sau proceduri decât cele care v-au fost puse la dispoziție de către website.

În niciun caz aceste condiții de utilizare sau utilizarea de către dvs. a website-ului nu vă acordă drepturi de proprietate intelectuală aferente website-ului sau conținutului, altele decât cele specificate aici sau în Condiții Speciale. Prin urmare, vi se interzice în mod expres să reproduceți, să transformați, să distribuiți sau să comunicați public sau să puneți la dispoziție, să extrageți, să reutilizați, să retrimiteți sau să folosiți în orice alt mod, prin orice mijloace sau proceduri, orice părți ale website-ului sau ale conținutului, cu excepția cazurilor permise de aceste Condiții de utilizare sau de orice Condiții speciale relevante sau în cazul în care vi se permite să procedați astfel prin legea aplicabilă sau în cazul în care a fost furnizată autorizația explicită de titularul drepturilor relevante.

LINKURI ȘI LEGĂTURI

Linkurile către alte website-uri operate de terțe părți care nu sunt afiliate LHH pot fi indicate pe website. Includerea oricărui link către astfel de site-uri ale unor terțe părți nu implică aprobarea de către LHH a acelor site-uri și nu acceptăm nici o responsabilitate pentru niciun website al unor terțe părți care are un link către sau de la acest website. Nu am revizuit toate site-urile care au linkuri la website-ul LHH și nu suntem responsabili pentru conținutul sau corectitudinea oricăror pagini din afara site-ului sau oricăror altor site-uri conectate la website. Accesarea oricărui link către orice altă pagină din afara site-ului sau orice site al unei părți terțe se face pe propriul dvs. risc.

Orice legătură la website de la website-ul unei terțe părți necesită autorizația noastră prealabilă în scris.

INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL

Colectarea și utilizarea informațiilor dvs. personale sunt reglementate de Declarația de confidențialitate, care este încorporată în aceste Condiții de utilizare. Pentru mai multe informații, consultați Declarația de confidențialitate.

LIPSA GARANȚIILOR, LIMITAREA RĂSPUNDERII

Nu garantăm și nu asigurăm că website-ul și/sau conținutul sunt corecte, complete, lipsite de erori sau fiabile ori că utilizarea lor nu va încălca drepturile unor terțe părți. Nu garantăm și nu asigurăm că aspectele funcționale ale website-ului și/sau conținutului vor fi lipsite de erori sau că serverele care îl pun la dispoziție nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare. Utilizarea website-ului și/sau a conținutului se face pe propriul dvs. risc și tot ceea ce se află pe website vă este furnizat „ca atare” și „așa cum este disponibil”, fără niciun fel de garanție, expresă sau implicită. În măsura permisă de legea aplicabilă, nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere ce decurge din sau în legătură cu utilizarea website-ului sau a Conținutului, direct sau indirect, incidental, pe cale de consecință sau în orice alt mod. De exemplu, nu ne asumăm nici o răspundere pentru pierderea utilizării, întreruperea afacerii, profiturile pierdute sau pierderile de date, indiferent de forma acțiunii.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Aceste Condiții de utilizare și toate aspectele aferente acestui website și conținutului acestuia sunt reglementate de legea țării în care beneficiați de serviciile LHH și fac obiectul jurisdicției exclusive a instanțelor din acea țară.

MODIFICĂRI

Aceste Condiții de utilizare pot fi modificate din când în când, iar utilizarea de către dvs. a acestui website face obiectul condițiilor curente la momentul respectiv, de fiecare dată când accesați website-ul și conținutul său. Vă rugăm să verificați în mod regulat aceste Condiții de utilizare pentru a vă asigura că sunteți familiarizat cu acestea. Modificările nu intră în vigoare până când acestea nu sunt prezentate în aceste Condiții de utilizare.

Ultima actualizare: 17 mai 2018